Tisztelt Tagtársam!

2006. május 13-án, a hagyományoknak megfelelően, a Fővárosi Állat- és Növénykert Barlang termében lezajlott az MME éves Küldöttközgyűlése. A tagság számarányának megfelelően összesen 195 fő küldött volt választható a helyi csoportok közgyűlésein, amelyből összesen 148-an jelentek meg.

A mandátumvizsgáló bizottság (Bank László, Harangi István, Musicz László) átvizsgálta a helyi csoportok közgyűléseinek jegyzőkönyveit. A mandátumvizsgálat után 145 fő rendelkezett érvényes szavazati joggal az országos Küldöttközgyűlésen. Három helyi csoport 1-1 küldöttét a jegyzőkönyvek hiánya vagy hiányosságai miatt a mandátumvizsgáló bizottság elutasított.

A 2005-ben választott és Dr Szép Tibor, Lovászi Péter és Molnár István Lotár lemondását követően, csökkent számú elnökség (Fidlóczky József - elnök, Dr. Bánhidi Péter, Musicz László, Viszló Levente) a Küldöttközgyűlésen lemondott, így az elnökség beszámolója nem került elfogadásra. Az elnökség lemondását a Küldöttközgyűlés 95 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal és 20 tartózkodással elfogadta (16 küldött nem szavazott).

A továbbiakban a Küldöttközgyűlés levezető elnökének Bank Lászlót bízta meg a leköszönő elnök, akit a küldöttek egyhangúlag elfogadtak.

A Küldöttközgyűlés elfogadta az Ellenőrző Bizottság, a Fegyelmi Bizottság, a Könyvvizsgáló beszámolóit, valamint a 2005. évi pénzügyi beszámolót és mérleget, a 2005. évi közhasznúsági jelentést és a 2006. évi költségvetés tervezetét.

A Küldöttközgyűlésen sor került az új elnök és elnökség megválasztására. A jelölőbizottság (Harangi István, Vándor Barbara) összesen 46 javaslatot kapott a közgyűlést megelőző időszakban a korábban lemondott tisztségviselők személyére és az üres tisztségek helyeire, amiből 12 fő vállalta írásban a jelölést. A Küldöttközgyűlés elfogadta a jelölőbizottság jelentését.

A Küldöttközgyűlés 114 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodással megválasztotta az MME új elnökének Dr. Bankovics Attilát (Magyar Természettudományi Múzeum, Madárgyűjtemény; Budapesti HCs.).

Az elnökség tagjai (helyi csoport és a kapott szavazatok száma)
Bajor Zoltán (Budapesti HCs.,109)
Frenyó Gábor (Nógrád megyei HCs.,106)
Horváth Zsolt (Fejér megyei HCs.,83)
Laczik Dénes (Baranya megyei HCs.,99)
Orbán Zoltán (Jász-Nagykun-Szolnok megyei HCs.,89)
Dr. Szép Tibor (Nyíregyházi HCs.,103)

A Küldöttközgyűlés megválasztotta a Fegyelmi Bizottság elnökének Dr. Török Jánost (Budapesti HCs.) 93 szavazattal, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökének Nechay Gábort (Budapesti HCs.) 110 szavazattal, és ellenőrző bizottsági tagnak Móra Verát (Budapesti HCs.) 108 szavazattal. Ezzel a két bizottság teljes létszámúvá egészült ki a közgyűlésen.

A Küldöttközgyűlés elfogadta valamennyi szakosztály beszámolóját.

A Küldöttközgyűlés elhalasztott 3 napirendi pontot: a Tápió-vidéki Helyi Csoport megalakulását; az Alapszabály módosítását, az MME szervezeti struktúra átalakításának lehetőségét és szükségszerűségét. Ezeket a témákat további előkészítés után a soron következő Tanácsadó Testületi Ülésen - ami egyben egy tervezett rendkívüli közgyűlés - fogja az elnökség a döntéshozó testület felé előterjeszteni.

Budapest, 2006. május 15.

Üdvözlettel,

Halmos Gergő s.k.
mb. igazgató

Kapcsolódó hírek

Rönkdepó (Fotó: Orbán Zoltán)

Nem csitulnak a kedélyek az augusztus 4-én megjelent tűzifarendelet kapcsán. Miközben az Agrárminisztérium képviselői a jogszabály szövegétől egyre távolodó magyarázatokat tesznek közzé, a rendelet visszavonására irányuló civil aláírásgyűjtéshez öt nap alatt több, mint 100 000-en csatlakoztak.

Erdőirtás (Fotó: Orbán Zoltán)

Soha nem látott társadalmi felzúdulást keltett a múlt héten megjelent kormányrendelet, amely az energiahiányra hivatkozva szélesre tárja a kapukat valamennyi védett erdőnk kitermelése előtt. A rendelet egyértelműen veszélyezteti hazánk legértékesebb erdeinek állapotát, és rendkívül súlyos élőhelyvesztést eredményezhet. A WWF Magyarország, az MME és más zöld szervezetek nyílt...

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület fővárosi Központi Irodája munkatársat keres, heti 40 órás pénzügyi projektasszisztensi munkakör betöltésére az Egyesület pályázati projektjeivel, kiemelten az EU LIFE programja által támogatott projektekkel kapcsolatos feladatok ellátására.