Több és jobb agrár-környezetgazdálkodási kifizetés tudja csak megállítani a mezőgazdasági élőhelyek további leromlását

„Se veled, se nélküled – az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések értékelése természetvédelmi és társadalmi szempontból” címmel rendhagyó, rövid és célratörő konferenciát tartott a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a napokban. 

A területen élő állatoknak menedéket és táplálkozóhelyet biztosító meghagyó kaszálás (Fotó: Orbán Zoltán).


A konferencia célja az volt, hogy az MME a meghívott szakértő közönséggel (Miniszterelnökség, Földművelésügyi Minisztérium, nemzeti park igazgatóságok, Nemzeti Agrárkamara, kutatóintézetek) megismertesse és megvitassa az agrár-környezetgazdálkodási kifizetésekkel kapcsolatos legfrissebb vizsgálatainak eredményeit, valamint értékeljék a Magas Természeti Értékű Területek (MTÉT) programjának jövőjét.

A rendezvény első előadásában Balczó Bertalan, a Földművelésügyi Minisztérium főosztályvezetője méltatta az MTÉT területek eddigi eredményeit és hangsúlyozta annak szerepét a madárfajok védelme (pl. túzok, kék vércse) szempontjából.
A bemutatott vizsgálatok alátámasztották, hogy a mezőgazdasági élőhelyek természeti sokféleségének általános csökkenésében a jól célzott agrár-környezetgazdálkodási kifizetések (AKG) eredményesek lehetnek.

Dr. Szép Tibor, a Nyíregyházi Egyetem egyetemi tanára kutatásai rámutattak arra, hogy a megfelelően kidolgozott AKG kifizetésekkel nagyobb arányban érintett területeken a madárállományok nem csökkennek olyan mértékben, mint az azokkal nem érintett területeken.

Kalóczkai Ágnes (MTA ÖK) és Kovács-Krasznai Eszter (Cambridge University) az MME által is támogatott kutatásukban a 2014/2015 gazdálkodási évben mérték fel a gazdálkodók viselkedését. Az AKG kifizetést nélkülöző évben a programban korábban résztvevő gazdálkodók körében végzett vizsgálat kimutatta, hogy legtöbben a mai napig egyfajta jövedelempótló támogatásként tekintenek a környezetvédelmi/természetvédelmi előírások kompenzációjára. Az is megállapítást nyert, hogy az AKG kifizetések közvetett hozadékaként remélt és a gazdák kötelező képzésén alapuló környezettudatosság változás korlátozottan valósult meg. A kifizetések hiányában a korábban AKG gazdálkodók jelentős része figyelmen kívül hagyta a természetvédelmi előírások zömét és visszatért a konvencionális gazdálkodási technikákhoz.


Kalóczkai Ágnes  és Kovács-Krasznai Eszter egy AKG nélküli év gazdákra
gyakorolt hatásait vizsgálta (Fotó: Nagy Dénes).

 

A rendezvényen elhangzottak összegzését Tóth Péter (MME) előadásában hallhatták a résztvevők. Az előadások alatt és azt követően is élénk szakmai véleménycsere zajlott, intenzív, építő hangnemű szakmai párbeszéd folyt. 

Az elhangzottak alapján az agrár-környezetgazdálkodás hazai rendszerével kapcsolatosan a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az alábbiakat tartja fontosnak hangsúlyozni:

  • Szemléletváltás szükséges az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések tárgyában. A kifizetések minden szakaszában (tervezés, kérelmek értékelése, végrehajtás, monitoring) érvényt kell szerezni annak, hogy azoknak a lehető legmagasabb környezeti hozzáadott értéket kell elérni. Ki kell hangsúlyozni, hogy nem az agrár-környezetgazdálkodási kifizetésekkel kell a hazai mezőgazdaság versenyképességét javítani, erre a célra más pénzügyi eszközök állnak rendelkezésre.
  • Növelni kell a Magas Természeti Értékű Területek programjára szánt kifizetési keretet. Mivel alátámasztást nyert, hogy ezek a kifizetések képesek a természeti sokféleség csökkenésének megállítására, valamint beigazolódott, hogy a gazdálkodók ezek nélkül nem, vagy csak korlátozott mértékben vállalnak természetvédelmi célú előírásokat, a kifizetések bővítése szükséges. A Magas Természeti Értékű Területek programja által támogatott területek a jelenlegi forráselosztás alapján felére (kb. 100 ezer hektárra) fognak csökkeni a korábbi időszakhoz (2009-2014) képest, mely bizonyosan érzékelhető lesz a célfajok állományainak változásán. Jelenleg a teljes agrártámogatási keret csupán 1,4 %-át költjük kifejezetten természetvédelmi célú területalapú kifizetésekre, ezzel a Vidékfejlesztési Programban kitűzött, a természeti sokféleség változtatását célzó irányszámokat bizonyosan nem lehet teljesíteni.
  • Fokozni kell a gazdálkodók környezettudatosság-változásához vezető tevékenységek intenzitását és hatékonyságát. Az AKG támogatott gazdálkodók kötelező képzésében hatékonyságnövelés szükséges, valamint elő kell segíteni a tanácsadói hálózatok magasabb szintű természetvédelmi képzettségét célzott programokkal.
  • Nem lehet nélkülözni az agrártámogatások környezeti hatásainak értékelését, melynek nem csupán azokra a kifizetésekre kell kiterjedniük, melyektől a természeti állapot javulását várjuk, hanem azokra is, melyek valószínűsíthetően környezeti problémákat okozhatnak. Az objektív értékelés nélkülözhetetlen a mezőgazdasági környezeti változások értelmezéséhez és a támogatáspolitika javításához. A környezeti hatások mellett figyelmet kell szentelni a társadalmi hatások, a gazdálkodók reakcióinak nyomon követésére is, e nélkül a kifizetések teljes körű értékelése hiányt fog szenvedni.
  • Összességében el kell várni és el kell érni, hogy a Közös Agrárpolitika kifizetései ne ágazati érdeket, hanem valódi közösségi javakat (vidékfejlesztés, környezetvédelem, klímaváltozás elleni küzdelem) szolgáljanak.


Tóth Péter (MME) előadásában természetvédelmi és társadalmi szempontok alajpán
értékelte az AKG kifizetéseket  (Fotó: Nagy Dénes).

 

A rendezvényen elhangzott előadások az alábbi linkekeken keresztül is elérhetők: 


A "Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken" című,
SH/4/8 regisztrációs számú projekt a Svájci Hozzájárulási Program 
támogatásával valósul meg.

Natura 2000 főoldalon mutat: 
Natura 2000 1. hely

Kapcsolódó hírek

fecskeles

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) TermészetLesen programjának következő állomása a Fecskeles, leánykori nevén Fecskefigyelő. A 13 éves adatbázis a fecskék védelmének évében, 2010-ben indult, így ideje volt egy frissítésnek! A TermészetLesen program többi adatbázisához hasonlóan a Fecskeles célja a lakosság bevonása a környezetünkben élő madarak...

Május 12-én, pénteken zajlott a felső tagozatosoknak rendezett MADARAK ÉS FÁK NAPJA ORSZÁGOS CSAPATVERSENY döntője Budapesten. A csapatoknak nádi madarakkal, az év fájával, az év kétéltűjével, az év lepkéjével és a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolnia, valamint lejátszott madárhangok felismerésében is összemérték tudásukat.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), Magyarország és a térség egyik legnagyobb természetvédelmi civil szervezete állatgondozói és környezeti nevelési feladatok ellátására 1 fő teljes állású (heti 40 óra) munkatársat keres.