Új tél, új sasmérgezési hullám?

Az elmúlt évek sasmérgezéses eseteinek 80%-a december és április között történt, így a tél kezdetével joggal aggódnak a madárvédők, hogy a néhány hónapos szünet után ismét jelentős pusztulások várhatóak a fokozottan védett madarak állományában. A mérgezések ellen új programot indít a Magyar Madártani Egyesület (MME) az Alcoa Alapítvány támogatásával.


Az elmúlt két évben ugrásszerűen megnövekedett a madarakat érő szándékos mérgezések száma Magyarországon, amelynek idén tavaszig már 60 fokozottan védett sas esett áldozatul. A felderített eseteket minden esetben illegálisan használt növényvédő szerek okozták, amelyeket legtöbbször szándékosan raktak csaliként kihelyezett állattetemekbe a különböző szőrmés és tollas ragadozók irtására. Az ilyen jellegű bűncselekmények felderítéséhez, illetve a további esetek elkerüléséhez a természetvédők és más szervezetek közötti szoros együttműködésre van szükség. Ebből a célból a Magyar Madártani Egyesület (MME) 2008. áprilisában meghívta a rendőrség, az állami természetvédelem, a vadászati szervek, a növényvédelmi hatóság és az állatorvosok képviselőit egy Mérgezésellenes Kerekasztal megbeszélésre. A megbeszélésen a résztvevők megállapodtak abban, hogy egységes akciótervet dolgoznak ki a probléma mihamarabbi mérséklése érdekében.

A mérgezések elleni küzdelmet jelentősen előremozdíthatja az Alcoa Alapítvány által a MME részére nyújtott kétéves támogatás. A program során az MME folytatni kívánja a Környezetvédelmi és Vízügyi, a Földművelésügyi, valamint az Igazságügyi Minisztérium illetékes szervezeteivel tavasszal megkezdett munkát. Az akcióterv véglegesítése és elfogadtatása mellett az MME rendszeres terepi ellenőrzéseket fog végezni a sasok legjelentősebb hazai telelőterületein, valamint előadásokkal és kiadványokkal próbálja felhívni az érintettek figyelmét a bűncselekmények fokozott természetvédelmi és egészségügyi veszélyeire.

Háttér

Az MME és a nemzeti park igazgatóságok munkatársai az elmúlt 10 évben 91 eset során összesen 104 fokozottan védett és 731 védett madár mérgezéséről szereztek tudomást, melyek természetvédelmi értéke meghaladja a 112 millió Ft-ot. Természetesen a felderített esetek csak kis részét képezik a valódi pusztításnak, így a közelmúltban elharapózott mérgezési hullám az elmúlt évtized egyik legsúlyosabb természetvédelmi károkozásának számít Magyarországon.

A mérgezéses esetek az elmúlt két évben különösen gyakorivá váltak, minden korábbinál nagyobb mértékű pusztítás volt tapasztalható. Leginkább a fokozottan védett sasfajokat érintették az esetek, hiszen 2006. áprilisa óta 35 parlagi-, 28 réti-, és egy szirti sas került kézre mérgezéses tünetekkel. Ezen belül is a parlagi sasok esetében a legkritikusabb a helyzet, amelyek európai uniós állományának 60%-a hazánkban költ, és a megtalált 35 példány például az idei egész európai uniós szaporulat ötödét teszi ki!

A mérgezéses bűncselekmények számos jogszabály megsértésével járnak, a méreggel való visszaélés, természetkárosítás és állatkínzás miatt. Emellett a használt szerek már kis mennyiségben az emberre is halálosan veszélyesek, ezért gondatlan használatuk még súlyosabb tragédiát is vonhat maga után.

Kérjük amennyiben több ragadozómadár tetemeket találnának közel egymáshoz, azonnal értesítsék a Madártani Egyesületet, hogy a további pusztulásokat megelőzhessük!

Email: mergezes@mme.hu
Tel: 30/525-40-71,
www.imperialeagle.hu